Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau

04/11/22
Dysgu dros ginio: diweddariad therapiwteg cyflym

Mae Learning at lunch' yn gyfres o sesiynau hyfforddi rhithwir awr o hyd ar gyfer pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi'u cynllunio i fod yn gryno ond yn llawn gwybodaeth. Mae’r sesiynau chwarterol hyn yn cynnwys diweddariadau ar dri maes therapiwtig a chrynodeb o newyddion rhagnodi cenedlaethol a newidiadau mewn arferion, gyda chyfle i ofyn cwestiynau a thrafod pob pwnc gydag arbenigwyr blaenllaw.

13/10/22
Cynhadledd 20 mlwyddiant AWMSG

Ym mis Tachwedd byddwn yn dathlu 20 mlynedd ers sefydlu AWMSG a phopeth a gyflawnwyd yn y cyfnod hwnnw.

07/09/22
Gweithdy Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) 2023

Cofrestrwch ar-lein nawr i fynychu chweched gweithdy Cais Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) blynyddol ar 13 Hydref yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

25/08/22
Diwrnod Arfer Gorau Gorffennaf 2022 – Effaith amgylcheddol meddyginiaethau

Cynhaliodd AWTTC Ddiwrnod Arfer Gorau rhithwir ar 19 Gorffennaf 2022. Mae fideos o bob un o’r cyflwyniadau ar y diwrnod nawr ar gael i’w gwylio.

13/04/22
Cwrs Tocsicoleg Feddygol 2022

Bydd Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU) yn cynnal eu cwrs Tocsicoleg Feddygol blynyddol yng ngwesty’r Jurys Inn yng Nghaerdydd ar 7-8 Hydref 2022.

26/01/21
Diwrnodau Agored y Diwydiant Fferyllol

Diwrnodau Agored rhithwir AWMSG am ddim i’r diwydiant fferyllol.

Dilynwch AWTTC: