Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau

22/05/24
Diwrnod Arfer Gorau - 2 Gorffennaf 2024

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024 yng Ganolfan 'All Nations', Caerdydd

24/04/19
Dosbarthiadau Meistr a Diwrnodau Agored y Diwydiant AWMSG

Mae ein Dosbarth Meistr blynyddol yn hybu ymgysylltiad â’r diwydiant fferyllol. Mae cyflwyniadau o’n cyfarfod diwethaf ar 30 Tachwedd 2023 ar gael nawr.

07/06/23
Diwrnod Diogelwch Meddyginiaethau CCM Cymru 2023

Mae Canolfan y Cerdyn Melyn (YCC) Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 40oed!

I nodi’r garreg filltir hon, rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni’n bersonol yn Niwrnod Diogelwch Meddyginiaethau YCC Cymru 2023 a gynhelir ddydd Llun 19 Mehefin 2023 yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd .

09/05/23
Cwrs Tocsicoleg Feddygol 2023

Bydd Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU) yn cynnal eu cwrs Tocsicoleg Feddygol blynyddol yng ngwesty’r Leonardo yng Nghaerdydd ar 6-7 Hydref 2023.

21/04/23
Diwrnod Arfer Gorau - 13 Gorffennaf 2023

Llwyddodd AWTTC i gynnal Diwrnod Arfer Gorau ar 13 Gorffennaf 2023. Mae fideos ar gyfer rhai o'r cyflwyniadau o'r diwrnod bellach ar gael i'w gweld.

29/03/23
Digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus NPIS, Caerdydd, DU, 08-09 Mawrth 2023

Cynhaliodd y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Wenwynau (NPIS) ddigwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus deuddydd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

24/04/19
Diwrnod Hyfforddiant AWMSG

Ein digwyddiad hyfforddi blynyddol ar gyfer holl aelodau a dirprwy aelodau AWMSG, NMG ac AWPAG. Cynhaliwyd digwyddiad eleni ar 13 Ionawr 2021.

04/11/22
Dysgu dros ginio: diweddariad therapiwteg cyflym

Mae Learning at lunch' yn gyfres o sesiynau hyfforddi rhithwir awr o hyd ar gyfer pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi'u cynllunio i fod yn gryno ond yn llawn gwybodaeth. Mae’r sesiynau chwarterol hyn yn cynnwys diweddariadau ar dri maes therapiwtig a chrynodeb o newyddion rhagnodi cenedlaethol a newidiadau mewn arferion, gyda chyfle i ofyn cwestiynau a thrafod pob pwnc gydag arbenigwyr blaenllaw.

13/10/22
Cynhadledd 20 mlwyddiant AWMSG

Ym mis Tachwedd byddwn yn dathlu 20 mlynedd ers sefydlu AWMSG a phopeth a gyflawnwyd yn y cyfnod hwnnw.

07/09/22
Gweithdy Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) 2023

Cofrestrwch ar-lein nawr i fynychu chweched gweithdy Cais Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) blynyddol ar 13 Hydref yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

25/08/22
Diwrnod Arfer Gorau Gorffennaf 2022 – Effaith amgylcheddol meddyginiaethau

Cynhaliodd AWTTC Ddiwrnod Arfer Gorau rhithwir ar 19 Gorffennaf 2022. Mae fideos o bob un o’r cyflwyniadau ar y diwrnod nawr ar gael i’w gwylio.

13/04/22
Cwrs Tocsicoleg Feddygol 2022

Bydd Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU) yn cynnal eu cwrs Tocsicoleg Feddygol blynyddol yng ngwesty’r Jurys Inn yng Nghaerdydd ar 7-8 Hydref 2022.

26/01/21
Diwrnodau Agored y Diwydiant Fferyllol

Diwrnodau Agored rhithwir AWMSG am ddim i’r diwydiant fferyllol.

Dilynwch AWTTC: