Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Arfer Gorau - 2 Gorffennaf 2024

Rydym yn falch o gyhoeddi bod cofrestru ar gyfer Diwrnod Arfer Gorau AWTTC eleni nawr ar agor! Mae'r digwyddiadau hyn yn hyrwyddo ac yn hwyluso rhannu gwybodaeth i wella arferion rhagnodi yng Nghymru.

Cliciwch yma i gadw eich lle ar gyfer dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024 yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd.

Eleni bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar ymlyniad wrth feddyginiaethau yn y bore, ac yna prynhawn o sesiynau grŵp rhyngweithiol, ynghyd â digon o gyfleoedd i rwydweithio a dal i fyny â chydweithwyr o bob rhan o Gymru.

Mae'r agenda lawn ar gael yma ac isod:

9.30 am

Croeso a chyflwyniad

Dr Laurence Gray, Cadeirydd - Grŵp Cynghori ar Ragnodi Cymru Gyfan (AWPAG)

9.35 am

Cyflwyniad Agoriadol

Mr Andrew Evans, y Prif Swyddog Fferyllol, Llywodraeth Cymru

9.45 am

Ymlyniad a gwneud penderfyniadau ar y cyd: sut mae ein credoau yn dylanwadu ar ein hymddygiad

Dr Sarah Brown, Cydymaith Ymchwil mewn Seicoleg Gymhwysol ac Iechyd y Boblogaeth, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Fferyllydd Cymunedol

10.15 am

Gwella Ymlyniad i Feddyginiaeth Gymunedol Trwy Fonitro Digidol o Bell: Arloesi ar gyfer Arfer Gorau

Mr Tom Sauter, Fferyllydd Arweiniol Clinigol, Gwasanaethau Integredig, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

10.45 am Coffi
11.15 am

Gwefan GP Evidence: adnodd newydd i gefnogi gwneud penderfyniadau ar y cyd mewn arferion rhagnodi

Dr Julian Treadwell, Meddyg Teulu a Darlithydd Clinigol Academaidd, Canolfan Gofal Sylfaenol Academaidd, Prifysgol Bryste

11.45 am

Datgelu problemau ymlyniad: Ffyrdd o nodi a mynd i’r afael ag achosion o ddiffyg ymlyniad i driniaeth

Dr Sarah Chapman, Uwch Ddarlithydd mewn Defnydd Meddyginiaethau, Sefydliad Gwyddorau Fferyllol, Coleg Kings Llundain

12.30 pm Cinio
1.15 pm Sesiynau Trafod (gan gynnwys coffi)
3.45 pm

Crynodeb a chau

Dr Laurence Gray

 

Dilynwch AWTTC: