Neidio i'r prif gynnwy

Optimeiddiad a diogelwch meddyginiaethau

Rydym yn cefnogi’r defnydd gorau ar feddyginiaethau i helpu cleifion i fod yn iachach ac yn fwy gwybodus trwy ddarparu dealltwriaeth o bresgripsiynu, diogelwch meddyginiaethau a data tocsicoleg i wneuthurwyr penderfyniadau. Rydym yn defnyddio’r dystiolaeth a’r data diweddaraf i lywio arfer gorau, gwella canlyniadau i gleifion a lleihau niwed.

Dilynwch AWTTC: