Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Diogelwch Meddyginiaethau CCM Cymru 2023

Mae Canolfan Cerdyn Melyn (CCM) Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 40oed!

I nodi’r garreg filltir hon, rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni yn bersonol yn Niwrnod Diogelwch Meddyginiaethau CCM Cymru 2023 a gynhelir ddydd Llun 19 Mehefin 2023 yn Stadiwm Dinas Caerdydd .

Bydd y digwyddiad yn gyfle i rannu profiadau, tynnu sylw at bwysigrwydd gwyliadwriaeth fferyllol a hyrwyddo adrodd ar adweithiau niweidiol i feddyginiaethau, brechlynnau a dyfeisiau. Bydd yn gyfle gwych i gyfarfod wyneb yn wyneb eto a chyfnewid syniadau gyda’r nod o wella diogelwch cleifion.

Mae sgyrsiau yn cynnwys:

  • Hanes CCM Cymru
  • Sut achubodd meddyginiaethau diogel fy nheulu
  • Dadansoddiad signal Cerdyn Melyn a gwyliadwriaeth fferyllol cenhedlaeth nesaf
  • Gwella diogelwch dyfeisiau meddygol i bawb
  • Thalidomide - Canllaw i oroeswyr

A llawer mwy...!

Lawrlwythwch y rhaglen am fanylion llawn (Saesneg yn unig).

Cofrestrwch i gael eich tocyn drwy EventBrite

Dilynwch AWTTC: