Neidio i'r prif gynnwy

Cwrs Tocsicoleg Feddygol 2022

Bydd Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU) yn cynnal eu cwrs Tocsicoleg Feddygol blynyddol yng ngwesty’r Jurys Inn yng Nghaerdydd ar 7-8 Hydref 2022. Mae'r digwyddiad ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am docsicoleg feddygol.

Bydd y cwrs deuddydd dwys hwn yn cynorthwyo'r rhai sy'n dymuno cael arbenigedd yn y gwaith o reoli problemau gwenwynegol cyffredin yn ymarferol.

Ymhlith y mynychwyr blaenorol mae nyrsys a meddygon o ofal brys, mân anafiadau, adrannau brys a gofal dwys, parafeddygon, myfyrwyr meddygol, cofrestryddion arbenigol ac arbenigwyr mewn gwybodaeth am wenwynau.

Y gost yw £300 am y ddau ddiwrnod neu £200 am un diwrnod. Mae lleoedd yn gyfyngedig ac fe’ch cynghorir i wneud cais yn gynnar. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag WNPU drwy e-bost ar tox.course@wales.nhs.uk neu ffoniwch 02921 825554. Mae lleoedd yn gyfyngedig ac fe’ch cynghorir i wneud cais yn gynnar. Am gyfarwyddiadau i'r lleoliad neu ar gyfer ymholiadau llety, cyfeiriwch at wefan Jurys Inn Cardiff.

Dilynwch AWTTC: