Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnodau Agored y diwydiant fferyllol

Yn ystod pandemig y coronafeirws rhwng 2020-2022, disodlodd AWMSG y cyfarfod Dosbarth Meistr blynyddol ar gyfer y diwydiant fferyllol, gyda chyfres o ddigwyddiadau Diwrnod Agored rhithwir. Mae fideos o’r cyflwyniadau a roddwyd yn y digwyddiadau hyn ar gael isod.

Ailddechreuodd digwyddiadau wyneb yn wyneb y diwydiant yn 2023 ac mae cyflwyniadau o’r rhain ar gael ar dudalen Dosbarthiadau Meistr a Diwrnodau Agored y Diwydiant AWMSG.

Diwrnodau Agored 2022

23 Mehefin 2022
Proses Meddyginiaethau Cymru'n Un
Optimeiddio meddyginiaethau
Sesiwn holi ac ateb
 
3 Mawrth 2022
Mynediad i'r farchnad yng Nghymru
Diweddariad AWTTC

Yn 2021 disodlodd AWMSG y cyfarfod Dosbarth Meistr blynyddol ar gyfer y diwydiant fferyllol, gyda chyfres o ddigwyddiadau Diwrnod Agored rhithwir am ddim oherwydd y pandemig coronafeirws.

Diwrnodau Agored 2021

15 Rhagfyr 2021
Arfarniad (3)
Cyflwyno gwerthusiad economaidd cadarn
Defnyddio templed effaith ar gyllideb AWTTC
18 Tachwedd 2021
Proses Meddyginiaethau Cymru'n Un - trosolwg
Gwefan newydd AWTTC - gwybodaeth i'r diwydiant
Sesiwn holi ac ateb
Roedd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg o broses Meddyginiaethau Cymru'n Un AWTTC a hefyd rhagolwg o wefan newydd AWTTC a fydd yn disodli'r wefan hon (AWMSG) a gwefan gyfredol AWTTC cyn bo hir.
23 Medi 2021
Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ac optimeiddio meddyginiaethau
Gorffennol, presennol a dyfodol
8 Gorffennaf 2021
Sesiwn Arfarnu 2
Hon oedd yr ail sesiwn a oedd yn canolbwyntio ar arfarnu HTA ac yn ymdrin â chyfathrebu ac ymgysylltu a'r broses ar gyfer arfarnu estyniadau i drwyddedau pediatrig.
 
10 Mehefin 2021
Sesiwn Arfarnu 1: Sut gallwch wneud cyflwyniad arfarnu da?
Hon oedd y sesiwn gyntaf a oedd yn canolbwyntio ar arfarnu HTA ac yn ymdrin ag amserlenni'r broses arfarnu, awgrymiadau ar wneud cyflwyniad da a diweddariadau ar y broses arfarnu.
18 Mawrth 2021
Sut y gallwn sicrhau mynediad amserol at feddyginiaethau i bobl yng Nghymru?
Roedd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar fynediad i'r farchnad ac ymgysylltu cynnar, Datganiadau o Gyngor (SOAs) a threfniadau masnachol.
 
15 Rhagfyr 2020
Digwyddiad lansio
Roedd dros 40 o weithwyr proffesiynol y diwydiant fferyllol yn bresennol yn y digwyddiad hwn, a agorwyd gan Gadeirydd AWMSG, a chawsant gyfle i gwrdd â’r tîm a darganfod mwy am raglen Diwrnod Agored 2021.

Lawrlwythwch daflen Rhaglen y Diwrnod Agored