Neidio i'r prif gynnwy

Argymhellion meddygaeth

Mae ein cronfa ddata ar-lein yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio am feddyginiaethau sydd â chyngor AWMSG.

Bydd swyddogaeth chwilio uwch yn hidlo canlyniadau yn ôl:

  • statws arfarniad (megis: ar y gweill, argymhellwyd)
  • math o gyflwyniad a wnaed i AWMSG (megis: llawn, cyfyngedig, ail-gyflwyniad)
  • categori meddyginiaethau yn Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain (megis: system anadlol, croen)
  • math o drefniant masnachol (megis: CAA, PAS, WPAS)

Mae’r gronfa ddata hefyd yn rhestru meddyginiaethau sydd wedi’u heithrio o arfarniad AWMSG, a chyngor meddyginiaethau sydd wedi’i ddisodli gan ganllaw NICE.

Mae ein cronfa ddata o arfarniadau meddyginiaethau ar gael, yn Saesneg yn unig, drwy ddilyn y ddolen hon https://awttc.nhs.wales/accessing-medicines/medicine-recommendations/

Dilynwch AWTTC: