Neidio i'r prif gynnwy

Mynediad at feddyginiaethau yng Nghymru

Nod Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod cleifion yng Nghymru yn cael mynediad cyflym a theg at feddyginiaethau. Mae pedair proses i gymeradwyo meddyginiaethau i’w defnyddio yn GIG Cymru. Mae ein dogfen Llwybrau mynediad at feddyginiaethau yn GIG Cymru yn rhoi rhagor o wybodaeth.

 

Mae ein fideo yn crynhoi’r gwahanol ffyrdd y mae meddyginiaethau ar gael yng Nghymru.