Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud cyflwyniad

Ariennir meddyginiaethau gan GIG Cymru yn dilyn canllaw gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) neu Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG)..

Gall cwmnïau fferyllol gyflwyno meddyginiaethau ar gyfer arfarniad gan AWMSG. Gall cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gyflwyno eu barn i lywio ein hargymhellion a’n canllawiau. Mae’r adran hon yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud cyflwyniad i ni.

Dilynwch AWTTC: