Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Arfer Gorau - 13 Gorffennaf 2023

Cynhaliodd AWTTC Ddiwrnod Arfer Gorau ar 13 Gorffennaf 2023 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Daeth dros 80 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol i'r digwyddiad, sy'n hyrwyddo ac yn hwyluso rhannu gwybodaeth i wella arferion rhagnodi yng Nghymru.

Mae fideos o dri o’r cyflwyniadau, ac yna deciau sleidiau y gellir eu lawrlwytho ar gyfer gweddill y cyflwyniadau, ar gael isod:

Fideos

Development of the Dental Antimicrobial Stewardship Programme in Betsi Cadwaladr UHB (saesneg yn unig)

Clara Tam, Fferyllydd Gwrthficrobaidd Arweiniol (BIPBC), a Katherine Mills, Deintydd, Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant Craidd Deintyddol AaGIC (Gogledd Cymru) ac Addysg Ddeintyddol Ranbarthol

Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy (OPAT): Good or bad for Antimicrobial Stewardship? (Saesneg yn unig)

Dr Owen Seddon, Ymgynghorydd Clefydau Heintus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Polypharmacy for older people: a guide for health care professionals (saesneg yn unig)

Sheridan Court, Fferyllydd Arweiniol Clinigol ar gyfer gwasanaethau Pobl Hŷn yn Ysbyty Treforys (BIP Bae Abertawe) a Harriet Price, Fferyllydd Arweiniol Pobl Hŷn (BIP Bae Abertawe)

Deciau sleidiau

A Focus on the Analgesic NPIs (saesneg yn unig)

Rhys Howell, Fferyllydd Uwch – Llywodraethu, Gwella a Thrawsnewid (BIP Bae Abertawe), Rhian Owen, Fferyllydd Gofal Sylfaenol (BIP Bae Abertawe), Bethan Thain, Fferyllydd Gofal Sylfaenol (BIP Bae Abertawe)

⇩ A Focus on the Analgesic NPIs (saesneg yn unig) 2,648KB (cyflwyniad PowerPoint)

Response to the Group A Strep demand surge in Wales (saesneg yn unig)

Dr Adam Mackridge, Arweinydd Strategol ar gyfer Fferylliaeth Gymunedol (BIPBC)

⇩ Response to the Group A Strep demand surge in Wales (saesneg yn unig) 2,319KB (cyflwyniad PowerPoint)

Diwrnodau Arfer Gorau yn y Dyfodol

Mae AWTTC yn bwriadu cynnal Diwrnod Arfer Gorau arall yn 2024. Cadwch lygad ar ein gwefan a Twitter (@AWTTCcomms) am ragor o wybodaeth.

Dilynwch AWTTC: