Neidio i'r prif gynnwy

Dysgu dros ginio: diweddariad therapiwteg cyflym

Mae 'Dysgu dros ginio' yn gyfres o sesiynau hyfforddi rhithwir awr o hyd ar gyfer pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, sydd wedi'u cynllunio i fod yn gryno ond yn llawn gwybodaeth. Mae’r sesiynau chwarterol hyn yn cynnwys diweddariadau ar dri maes therapiwtig a chrynodeb o newyddion rhagnodi cenedlaethol a newidiadau mewn ymarfer, gyda chyfle i ofyn cwestiynau a thrafod pob pwnc gydag arbenigwyr blaenllaw.

Bydd fideos a chyflwyniadau o sesiynau blaenorol a manylion sesiynau’r dyfodol ar gael yma.

Sesiwn nesaf - 25 Mai 1-2 pm

Y pynciau ar gyfer y sesiwn hon yw:

  • Cellulitis - coesau poeth coch, ymgorffori canllawiau heintiau cyffredin o fewn arferion dyddiol
  • Rheoli clefydau cronig mewn Ymarfer Cyffredinol - rhagnodi rheolaidd a’r adolygiad blynyddol o feddyginiaethau
  • Canllawiau Gwrthficrobaidd Gofal Sylfaenol ac archwiliadau CEPP

Trefnwch eich lle ar-lein yma ac i gael unrhyw wybodaeth bellach, e-bostiwch awttc@wales.nhs.uk

Sesiynau blaenorol

Session 2: 30 Mawrth 2023

Heart failure, the Fantastic Four, Ironman and Agent K (Aaron Wong)

Heart failure (Geraint Jenkins)

National Prescribing Indicators (Claire Thomas)

Pharmacogenomics (Sophie Harding)

Session 1: 18 Hydref 2022

Analgesic stewardship and prescribing (Emma Davies) 

Otitis media (Tessa Lewis)

Practical toxicology (Laurence Gray)

Dilynwch AWTTC: