Neidio i'r prif gynnwy

Dysgu dros ginio: diweddariad therapiwteg cyflym

Mae 'Dysgu dros ginio' yn gyfres o sesiynau hyfforddi rhithwir awr o hyd ar gyfer pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, sydd wedi'u cynllunio i fod yn gryno ond yn llawn gwybodaeth. Mae’r sesiynau chwarterol hyn yn cynnwys diweddariadau ar dri maes therapiwtig a chrynodeb o newyddion rhagnodi cenedlaethol a newidiadau mewn ymarfer, gyda chyfle i ofyn cwestiynau a thrafod pob pwnc gydag arbenigwyr blaenllaw.

Bydd fideos a chyflwyniadau o sesiynau blaenorol a manylion sesiynau’r dyfodol ar gael yma.

Sesiwn nesaf - Yr Hydref 2023

Dyddiad i'w gadarnhau - bydd mwy o fanylion yn dilyn yn fuan.

Sesiynau blaenorol

Sesiwn 3: 25 Mai 2023

Chronic disease  management in General Practice - repeat prescribing and the annual medication review (Rachel Brace)

Primary care antimicrobial guidelines and CEPP audits (Meryl Davies)

Sesiwn 2: 30 Mawrth 2023

Heart failure, the Fantastic Four, Ironman and Agent K (Aaron Wong)

Heart failure (Geraint Jenkins)

National Prescribing Indicators (Claire Thomas)

Pharmacogenomics (Sophie Harding)

Sesiwn 1: 18 Hydref 2022

Analgesic stewardship and prescribing (Emma Davies) 

Otitis media (Tessa Lewis)

Practical toxicology (Laurence Gray)

Dilynwch AWTTC: