Neidio i'r prif gynnwy

Dysgu dros ginio: diweddariad therapiwteg cyflym

Mae 'Dysgu dros ginio' yn gyfres o sesiynau hyfforddi rhithwir awr o hyd ar gyfer pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, sydd wedi'u cynllunio i fod yn gryno ond yn llawn gwybodaeth. Mae’r sesiynau chwarterol hyn yn cynnwys diweddariadau ar dri maes therapiwtig a chrynodeb o newyddion rhagnodi cenedlaethol a newidiadau mewn ymarfer, gyda chyfle i ofyn cwestiynau a thrafod pob pwnc gydag arbenigwyr blaenllaw.

Bydd fideos a chyflwyniadau o sesiynau blaenorol a manylion sesiynau’r dyfodol ar gael yma.


Sesiwn nesaf - 2 Hydref 2024

Bydd mwy o fanylion yn dilyn yn fuan.


Sesiynau blaenorol

Sesiwn 5: 21 Mai 2024

Working together to optimise antipsychotic use in dementia (Chineze Ivenso, Elizabeth Bond and Tessa Lewis)

Resources for optimising medicine use in care homes (Emyr Jones)

Rapid therapeutics update (Tessa Lewis)

Sesiwn 4: 8 Chwefror 2024

Endocrine management of gender incongruence in adults (Sophie Quinney) PDF, 20MB

ESPAUR report & the Wales Antibacterial Resistance in Urinary Coliforms Wales 2016-2022 Report (Tessa Lewis)

Urine good hands: UTI General Practice tips from Wales UTI QAIF (Avril Tucker and Tessa Lewis)

Sesiwn 3: 25 Mai 2023

Chronic disease  management in General Practice - repeat prescribing and the annual medication review (Rachel Brace)

Primary care antimicrobial guidelines and CEPP audits (Meryl Davies)

Sesiwn 2: 30 Mawrth 2023

Heart failure, the Fantastic Four, Ironman and Agent K (Aaron Wong)

Heart failure (Geraint Jenkins)

National Prescribing Indicators (Claire Thomas)

Pharmacogenomics (Sophie Harding)

Sesiwn 1: 18 Hydref 2022

Analgesic stewardship and prescribing (Emma Davies) 

Otitis media (Tessa Lewis)

Practical toxicology (Laurence Gray)

Dilynwch AWTTC: