Neidio i'r prif gynnwy

Byddwch yn arbenigwr clinigol

Rydym bob amser yn chwilio am arbenigwyr i fod yn rhan yn ein rhaglen waith. Gallai hyn gynnwys sganio’r gorwel, asesiadau technoleg iechyd a phrosiectau optimeiddio meddyginiaethau.

Gallai unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweithio gyda chleifion fod â rôl sylweddol mewn darparu cyngor arbenigol i AWMSG, yn cynnwys: deintyddion, meddygon, ffisiotherapyddion, nyrsys arbenigol neu fferyllwyr.

Os oes gennych arbenigedd mewn maes penodol a’ch bod yn dymuno bod yn rhan yn ein prosiectau arfarnu meddyginiaethau neu optimeiddio meddyginiaethau cysylltwch â ni .

Dyma'r arfarniadau ac ymgynghoriadau meddyginiaethau yr ydym yn chwilio am farn arbenigol ar eu cyfer ar hyn o bryd.

Dilynwch AWTTC: