Neidio i'r prif gynnwy

Ffyrdd eraill o gymryd rhan

Byddwch yn arbenigwr clinigol

Rydym bob amser yn chwilio am arbenigwyr i fod yn rhan yn ein rhaglen waith. Gallai hyn gynnwys sganio’r gorwel, asesiadau technoleg iechyd a phrosiectau optimeiddio meddyginiaethau.

Cynnig prosiect optimeiddio meddyginiaethau

Os hoffech gynnig prosiect optimeiddio meddyginiaethau i'w ystyried gan AWMSG, llenwch ein ffurflen cynnig prosiect newydd .

Ymunwch â phwyllgor

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod o un o'n pwyllgorau, neu gymryd rhan yn ein gwaith, cysylltwch â ni.

Gofyn am ddata presgripsiynu

Os hoffech wneud cais am ddata presgripsiynu gan Uned Cymorth Presgripsiynu Dadansoddol Cymru (WAPSU) yn AWTTC, llenwch ffurflen cais am ddata presgripsiynu WAPSU.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith trwy ddarllen "In Focus", e-gylchlythyr chwarterol Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru.

Dilynwch AWTTC: