Neidio i'r prif gynnwy

Gofyn am ddata presgripsiynu

Os hoffech ofyn am ddata rhagnodi gan Uned Cymorth Rhagnodi Dadansoddol Cymru (WAPSU) yn AWTTC, llenwch ffurflen cais am ddata rhagnodi WAPSU . Bydd eich ffurflen wedi'i chwblhau yn cael ei hystyried yn unol â'n rhaglen waith gyfredol ac yn y dyfodol.

Mae WAPSU yn cyhoeddi data presgripsiynu yn rheolaidd ffurf adroddiadau ac fel dangosfyrddau rhyngweithiol.

Dilynwch AWTTC: