Neidio i'r prif gynnwy

Barn arbenigol glinigol ar gyfer arfarniadau meddygaeth

Mae barn arbenigwyr clinigol yn rhan annatod o'n hasesiadau technoleg iechyd. Mae arbenigwyr clinigol yn gosod yr olygfa glinigol ac yn nodi lle maen nhw'n meddwl y byddai meddyginiaeth newydd yn eistedd o fewn therapi cyfredol yng NgIG Cymru.

Rydym fel arfer yn gofyn am enwebiadau arbenigwyr clinigol trwy gymdeithasau proffesiynol, rhwydweithiau clinigol neu bwyllgorau meddyginiaeth a therapiwteg. Mae AWTTC yn gwahodd arbenigwyr clinigol i gyflwyno eu barn mewn holiadur . Gofynnir i arbenigwyr clinigol enwebedig lenwi'r holiadur a'r ffurflen datgan buddiant (ynghlwm wrth yr holiadur). Rhennir holiaduron wedi'u cwblhau ag aelodau'r pwyllgor i lywio'r broses o wneud penderfyniadau. Mae'r holiaduron hyn yn cael eu trin yn gyfrinachol ac nid ydynt yn cael eu huwchlwytho i'n gwefan.

Os nad ydych wedi derbyn cais gennym ni ond yr hoffech gyflwyno'ch barn arbenigol ar un o'r meddyginiaethau yr ydym yn eu gwerthuso ar hyn o bryd , byddem yn croesawu eich cyfraniad. Cysylltwch รข ni fel y gallwn ddweud wrthych sut i wneud hyn.

Dogfennau