Neidio i'r prif gynnwy

Pob dogfen werthuso

Gellir lawrlwytho ffurflenni sydd eu hangen ar gwmnïau i wneud cyflwyniad am arfarniad meddyginiaethau isod. Rhestrir dogfennau canllaw a gwybodaeth hefyd.

Ffurflenni cyflwyno a nodiadau canllaw

Saesneg yn unig

Gwerthuso mathau penodol o feddyginiaethau

Gwybodaeth am y broses werthuso

Arall

Dilynwch AWTTC: