Neidio i'r prif gynnwy

Fforwm Diwydiant AWTTC

Bydd cynrychiolwyr o’r diwydiant fferyllol yn cyfarfod yn rheolaidd gydag AWTTC ac yn monitro gweithrediad proses Asesu Datblygiad Therapiwtig (TDA) AWMSG ar gyfer AWMSG a’r diwydiant fferyllol.

Mae’r cyfarfodydd anffurfiol hyn, rhwng cynrychiolwyr Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain (ABPI), Grŵp Gwerth Cymru ac AWTTC, yn hwyluso cyfathrebu dwyffordd rhwng y diwydiant ac AWTTC er mwyn llywio proses neu wella methodoleg yng Nghymru ac i rannu profiadau o ymgysylltiad y diwydiant gyda sefydliadau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.

Dilynwch AWTTC: