Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyno ar gyfer arfarniad AWMSG

Ein nod yw rhoi cyngor am yr holl feddyginiaethau trwyddedig sy'n cwrdd â'n meini prawf arfarnu cyn pen 6–9 mis ar ôl i'r feddyginiaeth dderbyn ei thrwydded. Rhoddir gwybodaeth am gamau arfarniad AWMSG a'r ddogfennaeth sydd ei hangen ar gyfer pob cam isod.

Cam 1

Cam 2

Ar ôl derbyn eich Ffurflen A, byddwn yn cadarnhau a yw'ch meddyginiaeth yn cwrdd â meini prawf AWMSG ar gyfer ei gwerthuso fel estyniad trwydded ar gyfer defnydd pediatreg, neu a oes angen cyflwyniad llawn (Ffurflen B) neu gyflwyniad cyfyngedig (Ffurflen C) arnom. Os nad yw'ch meddyginiaeth yn cwrdd â meini prawf arfarnu AWMSG yna byddwn yn eich hysbysu bod y feddyginiaeth wedi'i 'heithrio o HTA' ac na fydd yn cael ei gwerthuso. Heb gyflwyniad (Ffurflen B neu Ffurflen C), mae dau gam gweithredu y gall AWMSG eu cymryd:

  • cyhoeddi Datganiad Cyngor oherwydd peidio â chyflwyno; neu
  • Gall Llywodraeth Cymru gyfarwyddo AWMSG i werthuso'r feddyginiaeth gan ddefnyddio gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cam 3

Cam 4

Dilynwch AWTTC: