Neidio i'r prif gynnwy

43ain Cyngres Cymdeithas Ewropeaidd y Canolfannau Gwenwynau a Thocsicolegwyr Clinigol, Palma, Mallorca 23-26 Mai 2023

Yn ddiweddar, cynhaliwyd cyngres Cymdeithas Ewropeaidd y Canolfannau Gwenwynau a Thocsicolegwyr Clinigol (EAPCCT) yn Palma, Mallorca. Cynrychiolwyd Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU) gan nifer o staff yn y gyngres, a rhoddodd dau ohonynt gyflwyniadau llafar ar roi hylif sigaréts electronig yn y llygaid yn anfwriadol, ac ar sodiwm nitraid fel pryder iechyd cyhoeddus sy’n dod i’r amlwg yn y DU. Yn ogystal, cyflwynodd yr WNPU bedwar poster, yn cwmpasu:

· astudiaeth ôl-weithredol o ymholiadau syndrom serotonin,

· adroddiad achos o wenwyndra fluocsetin posibl mewn babanod newydd-anedig,

· adolygiad o wenwyno damweiniol ymhlith plant dan 10 oed yn ystod y pandemig COVID-19, ac

· adolygiad ôl-weithredol o gamgymeriadau therapiwtig yn ymwneud â therapi prednisolone drwy’r geg.

Cafodd y cyflwyniadau llafar a phoster a wnaed gan yr WNPU lawer iawn o sylw gan gynrychiolwyr eraill, gan arwain at drafodaethau gwerthfawr a chyfleoedd rhwydweithio.

Ar y cyfan, mynychwyd y gyngres gan lawer o docsicolegwyr clinigol a gwyddonwyr o bob rhan o Ewrop, yn ogystal ag o'r Ariannin, Awstralia, Azerbaijan, Canada, Chile, Israel, Japan, Mecsico, Seland Newydd, De Affrica, De Korea, Taiwan ac UDA. Roedd y rhaglen yn gyfoethog ac amrywiol, ac yn ymdrin â phynciau fel yr agweddau tocsicolegol ar ryfela cemegol, monitro sylweddau seicoweithredol newydd, a thrawsblannu organau gan roddwyr meddw. Roedd cyflwyniadau hefyd yn archwilio meysydd tocsicoleg glinigol megis strategaethau gwrthwenwynol ar gyfer tocsinau newydd, gwenwyndra ocsid nitrus a GHB, system sgorio newydd yn rhagweld yr angen am dderbyniadau i unedau gofal dwys, ac agweddau amrywiol ar docsicoleg forol.

Roedd pawb a fynychodd o’r WNPU wedi elwa’n fawr ar y cyfle i rwydweithio â’r gymuned tocsicoleg ryngwladol, a gwnaethant adael â mwy o werthfawrogiad o faes amrywiol tocsicoleg glinigol. O ganlyniad, datblygodd staff eu gwybodaeth broffesiynol a’u dealltwriaeth o docsicoleg glinigol, gan eu galluogi’n well i gyflawni gwaith gwerthfawr y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Wenwynau yng Nghymru a ledled y DU.

Mae rhagor o wybodaeth am 43ain Cyngres Ryngwladol Cymdeithas Ewropeaidd y Canolfannau Gwenwynau a Thocsicolegwyr Clinigol ar gael yma.

Dilynwch AWTTC: