Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor meddyginiaethau newydd i GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor gan Gr┼Áp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer pum meddyginiaeth.

  • Argymhellir hydrocortisone MR (Efmody ® ) i drin hyperplasia adrenal cynhenid mewn glasoed o 12 oed nad yw triniaeth â hydrocortisone sy'n cael ei ryddhau ar unwaith wedi gweithio iddynt, ac mewn oedolion nad yw hydrocortisone a ryddhawyd ar unwaith a / neu prednisolone wedi gweithio iddynt. Mae hyperplasia adrenal cynhenid yn gyflwr etifeddol lle nad yw chwarennau adrenal y corff yn gwneud digon o'r hormon cortisol. Mae Efmody ® yn cynnwys hydrocortisone, sef copi o'r hormon cortisol.
  • Argymhellir Rituximab (MabThera ® ) ar gyfer trin pemphigus vulgaris cymedrol i ddifrifol. Mae Pemphigus vulgaris yn gyflwr hunanimiwn sy'n achosi pothelli poenus ar y croen a leinin y geg, y trwyn, y gwddf a'r organau cenhedlu. Mae'r argymhelliad hefyd yn berthnasol i fio-debygau rituximab.
  • Argymhellir Dupilumab (Dupixent ® ) ar gyfer defnydd cyfyngedig gyda meddyginiaethau asthma eraill ar gyfer trin asthma difrifol mewn plant rhwng 6 ac 11 oed nad yw eu hasthma yn cael ei reoli gan eu meddyginiaethau asthma presennol (fel corticosteroidau). Mae Dupilumab wedi'i gyfyngu i'w ddefnyddio mewn asthma difrifol yn unig gyda llid math 2 pan nad yw triniaethau eraill wedi gweithio.
  • Argymhellir defnyddio Lacosamide (Vimpat ® ) ar gyfer plant rhwng 2 a 15 oed i drin math penodol o epilepsi a nodweddir gan drawiadau rhannol gychwynnol gyda neu heb gyffredinoli eilaidd. Yn y math hwn o epilepsi, dim ond un ochr o'r ymennydd y mae ffitiau'n effeithio arnynt gyntaf; fodd bynnag, gall y rhain wedyn ledaenu i ardaloedd mwy ar ddwy ochr yr ymennydd.
  • Argymhellir inswlin degludec (Tresiba ® ) ar gyfer trin diabetes mellitus mewn oedolion, pobl ifanc a phlant o 1 oed.

Mae Gwasanaeth Mynediad Cleifion i Feddyginiaethau (PAMS) AWTTC yn cefnogi AWMSG i asesu a monitro meddyginiaethau newydd yng Nghymru.

Dilynwch AWTTC: