Neidio i'r prif gynnwy

Pwy sy'n gwneud y penderfyniadau ynglŷn â Meddyginiaethau Cymru'n Un?

Mae pwyllgor, sef Grŵp Asesu Meddyginiaethau Cymru’n Un (OWMAG) yn asesu’r dystiolaeth ac yn gwneud argymhelliad i brif weithredwyr byrddau iechyd. Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob panel IPFR, aelod lleyg, cynrychiolydd diwydiant, cynrychiolydd cyllid, ffarmacolegydd clinigol ac economegydd iechyd. Gwahoddir arbenigwyr clinigol a grwpiau cleifion i fynychu cyfarfod OWMAG i roi cyd-destun clinigol ac o ran cleifion.

Bydd penderfyniadau Cymru’n Un yn cael eu lledaenu i’r gwasanaeth yn dilyn cymeradwyaeth gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) a chadarnhad gan Lywodraeth Cymru.

Rhestr aelodau OWMAG

Dilynwch AWTTC: