Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Asesu Meddyginiaethau Cymru'n Un (OWMAG)

Arferai Grŵp Asesu Meddyginiaethau Cymru’n Un (OWMAG) gael ei adnabod fel y Grŵp Comisiynu Llwybrau Dros Dro (IPCG) tan fis Mehefin 2021. Mae OWMAG yn cynnwys cynrychiolaeth o bob panel Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR, aelod lleyg, cynrychiolydd y diwydiant, cynrychiolydd cyllid, ffarmacolegydd clinigol ac economegydd iechyd. Gallwch lawrlwytho gwybodaeth am aelodaeth OWMAG.

Cofnodion cyfarfodydd OWMAG (IPCG gynt)

 

Hyfforddiant ac ymsefydlu

Cyflwyniadau fideo o ddiwrnod hyfforddi rhithwir OWMAG ar 26 Gorffennaf 2021.

Proses Meddyginiaethau Cymru’n Un Cyn OWMAG

 

Effeithiolrwydd Clinigol

 

Economeg Iechyd

 

Beth sy'n Newydd?

 

Dilynwch AWTTC: