Neidio i'r prif gynnwy

Am ba mor hir fydd penderfyniadau Meddyginiaethau Cymru'n Un yn berthnasol?

Penderfynir ar hyd penderfyniad Cymru’n Un fesul achos. Ar gyfer meddyginiaethau trwyddedig, mae’n annhebygol o fod yn hwy na 18 mis ac fel arfer byddai’n 12 mis neu hyd nes cyhoeddiad/cadarnhad canllawiau arfarnu technoleg NICE/argymhelliad AWMSG. Adolygir penderfyniadau Cymru’n Un gan OWMAG o leiaf 12 mis (uchafswm o dair blynedd) o ddyddiad y cyngor. Bydd AWTTC yn cynnal chwiliad llenyddiaeth a gall ofyn am ddata canlyniadau yn flynyddol ar gyfer pob meddyginiaeth.

Dilynwch AWTTC: