Neidio i'r prif gynnwy

A fydd meddyginiaethau heb drwydded neu all-drwydded yn cael eu hystyried?

Byddant, lle bod carfan wedi’i diffinio’n glir o ddarpar gleifion wedi’i disgrifio, gall proses Meddyginiaethau Cymru’n Un ystyried yr opsiynau canlynol:

  • nid yw’r feddyginiaeth wedi’i thrwyddedu ar gyfer unrhyw fanylion; NEU
  • nid yw’r feddyginiaeth wedi’i thrwyddedu ar gyfer y manylion sydd o ddiddordeb; NEU
  • mae’r defnydd y gofynnwyd amdano ar gyfer y feddyginiaeth y tu allan i lwybr triniaeth a dderbynnir h.y. nid yw’r dilyniant penodol o driniaethau wedi’i gymeradwyo gan NICE/AWMSG,

Fodd bynnag, ni ddylai fod unrhyw feddyginiaeth â thrwydded addas ar gael a fydd yn diwallu anghenion y claf.

Dilynwch AWTTC: