Neidio i'r prif gynnwy

Manylion cyswllt IPFR y bwrdd iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cydlynydd IPFR
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Maenor Llanfrechfa, Yst 43
Maenordy Llanfrechfa
Cwmbrân
NP44 8YN

E-bost: ABB.IPFR@wales.nhs.uk
Ffacs: 01633 623817
Ffôn: 01633 623449

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Tîm IPFR
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Bloc 22
Ysbyty Glan Clwyd
Lôn Sarn
Bodelwyddan
LL18 5UJ

E-bost: BCU.IPFR@wales.nhs.uk
Ffacs: 01745 448 211
Ffôn: 01745 448788 est 7930

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cydlynydd IPFR
Tîm Comisiynu
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Ail Lawr
Tŷ Coetir
Heol Maes-y-Coed
Caerdydd
CF14 4HH

E-bost: CAV.Irt@wales.nhs.uk
Ffacs: 02921 836545
Ffôn: 02921 836535

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cydlynydd IPFR
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Tŷ Ynysmeurig
Parc Navigation
Abercynon
CF45 4SN

E-bost: Cwmtaf.IPFR@wales.nhs.uk
Ffacs: 01443 744889
Ffôn: 01443 744821

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Rheolwr IPFR / RMC
Adeilad Springfield
Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg
Heol Abergwaun
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2PZ

E-bost: hdd.ipfr@wales.nhs.uk
Ffacs: 01437 772402
Ffôn: 01437 834486

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Cydlynydd IPFR
Tîm Comisiynu
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Ysbyty Bronllys
Bronllys
Aberhonddu
Powys
LD3 0LU

E-bost: monitor.powyslhb@nhs.net
Ffacs: 01874 712685
Ffôn: 01874 712747

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Rheolwr Gwasanaethau Gofal Cleifion Unigol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
1 Porthfa Talbot
Parc Ynni Baglan
Port Talbot
SA12 7BR

E-bost: cynllunio.office@wales.nhs.uk
Ffacs: 01639 687675
Ffôn: 01639 683615

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Tîm IPFR
Uned G1
The Willowford
Ystad Ddiwydiannol Treforest
Pontypridd
CF37 5YL

E-bost: whssc.ipc@wales.nhs.uk
Ffacs: 01443 843247
Ffôn: 01443 443 443 est 8123

Dilynwch AWTTC: