Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyno Cynllun Mynediad Cleifion Cymru (WPAS)

Trefniadau y gellir eu defnyddio ar sail eithriadol i gaffael meddyginiaethau ar gyfer y GIG yng Nghymru a Lloegr yw Cynlluniau Mynediad Cleifion (PAS). Mae PAS yn cynnig gostyngiad, ad-daliad neu amrywiad arall o bris rhestr meddyginiaeth a allai fod yn gysylltiedig â nifer, math neu ymateb cleifion, neu gasgliad tystiolaeth newydd (canlyniadau).

Nod y cynlluniau hyn yw gwella cost-effeithiolrwydd meddyginiaeth ac felly caniatáu i Grŵp Strategaeth Meddygaeth Cymru Gyfan (AWMSG) argymell triniaethau y gallent fel arall fod wedi’u hystyried i fod yn rhai nad sy’n gost-effeithiol.

Cynigir Cynlluniau Mynediad Cleifion Cymru (WPAS) gan gwmni fferyllol ac fe’u cytunir gyda Llywodraeth Cymru, gyda mewnbwn gan Grŵp Cynlluniau Mynediad Cleifion Cymru (PASWG) ym mhroses asesu technoleg iechyd (HTA) AWMSG.

Gellir gweld rhestr o dechnolegau sydd â WPAS neu PAS a gymeradwywyd gan AWMSG ar gyfer eu defnyddio yn GIG Cymru o’r dudalen argymhellion meddygaeth: cliciwch ar y botwm 'chwilio uwch' a dewiswch yr opsiwn 'trefniant masnachol' priodol.

Gweler hefyd Technolegau a argymhellir gan NICE i'w defnyddio yn y GIG yng Nghymru a Lloegr sy'n cynnwys trefniant masnachol .

Dilynwch AWTTC: