Neidio i'r prif gynnwy

Presgripsiynu ar sail gwerth – Strategaeth

Nod Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yw annog presgripsinu meddyginiaethau sy’n cynnig y canlyniadau iechyd gorau gan wella ansawdd bywyd cleifion sy’n byw yng Nghymru. Nod cyffredinol y rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth yw optiomeiddio meddyginiaethau i sicrhau mwy o werth.

Diben y ddogfen hon yw nodi’r dull strategol ar gyfer y rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth; crynhoi cefndir y gwaith a rhoi strwythur i’r gwaith arfaethedig i’w ddatblygu.

Value-based prescribing - Strategy (Saesneg yn unig) 174KB (PDF)

(Mehefin 2022)

Mae meddyginiaethau sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth yn cael eu categoreiddio i bum maes, fel y dangosir isod.

I gael gwybod mwy am y meddyginiaethau sydd ym mhob maes ar hyn o bryd, defnyddiwch y dolenni canlynol:

(Bydd meysydd eraill yn cael eu rhestru wrth iddynt gael eu poblogi gan feddyginiaethau priodol)

Adnoddau cysylltiedig

Mae data sy’n ymwneud â’r rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth ar gael drwy’r Gweinydd ar gyfer Gwybodaeth, Adroddiadau a Dadansoddiadau Presgripsiynu (SPIRA).

Ffurflen Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (EqHIA)

Dilynwch AWTTC: