Neidio i'r prif gynnwy

Gweinydd ar gyfer Gwybodaeth, Adroddiadau a Dadansoddiadau Rhagnodi (SPIRA)

Rhaglen ryngweithiol ar-lein ar gyfer dadansoddiad cymharol o ddata presgripsiynu yw’r Gweinydd ar gyfer Gwybodaeth, Adroddiadau a Dadansoddiadau Rhagnodi (SPIRA). Arddangosir data ar ddangosfyrddau ar gyfer Blaenoriaeth Isel ar gyfer Cyllido Meddyginiaethau, Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPI) ac Arbedion Effeithlonrwydd Biodebyg. Diweddarir dangosfwrdd Blaenoriaeth Isel ar gyfer Cyllido Meddyginiaethau bob mis a diweddarir y dangosfyrddau eraill bob chwarter blwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth, gweler y canllawiau defnyddiwr isod.

Sylwer: Dim ond defnyddwyr sydd ar rwydwaith GIG Cymru all gael mynediad at ddangosfyrddau SPIRA. Bydd angen i chi ddefnyddio porwr a gefnogir; ar hyn o bryd mae’r rhain yn cynnwys Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 11 a Microsoft Edge.

Dangosfyrddau SPIRA (Saesneg yn unig)

Canllawiau defnyddwyr SPIRA

Ar gyfer ymholiadau’n ymwneud â SPIRA, cysylltwch ag awttc@wales.nhs.uk .

Dilynwch AWTTC: