Neidio i'r prif gynnwy

Presgripsiynu ar sail gwerth

Nod Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yw annog presgripsinu meddyginiaethau sy’n cynnig y canlyniadau iechyd gorau gan wella ansawdd bywyd cleifion sy’n byw yng Nghymru. Nod cyffredinol y rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth yw optiomeiddio meddyginiaethau i sicrhau mwy o werth.

30/06/22
Presgripsiynu ar sail gwerth – Strategaeth

Diben y ddogfen hon yw nodi’r dull strategol ar gyfer y rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth; crynhoi cefndir y gwaith a rhoi strwythur i’r gwaith arfaethedig i’w ddatblygu.

27/10/22
Presgripsiynu ar sail gwerth – Presgripsiynu optimaidd er mwyn gwella iechyd

Mae meddyginiaethau sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth yn cael eu categoreiddio i bum maes. Ar y dudalen hon mae manylion yr holl feddyginiaethau sydd wedi’u grwpio ym maes ‘Presgripsiynu optimaidd er mwyn gwella iechyd’.

Dilynwch AWTTC: