Neidio i'r prif gynnwy

Presgripsiynu ar sail gwerth – Presgripsiynu optimaidd er mwyn gwella iechyd

Nod Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yw annog presgripsinu meddyginiaethau sy’n cynnig y canlyniadau iechyd gorau gan wella ansawdd bywyd cleifion sy’n byw yng Nghymru. Nod cyffredinol y rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth yw optiomeiddio meddyginiaethau i sicrhau mwy o werth. Gallwch ddarganfod mwy am y rhaglen gyffredinol drwy ddarllen y ddogfen strategaeth sy’n cyd-fynd â hi.

Mae meddyginiaethau sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen presgripsiynu ar sail gwerth yn cael eu categoreiddio i bum maes. Ar y dudalen hon mae manylion yr holl feddyginiaethau sydd wedi’u grwpio ym maes ‘Presgripsiynu optimaidd er mwyn gwella iechyd’.

Dilynwch AWTTC: