Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau am wenwynau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys adnoddau a chyngor gan yr UGCC a'n sefydliadau partner ynghylch amlygiadau i sylweddau a allai fod yn wenwynig. Mae’r dudalen wedi'i hanelu at y cyhoedd, yn enwedig rhieni, athrawon a phobl ifanc.

Os ydych yn amau eich bod chi neu rywun rydych yn gofalu amdano wedi cael ei wenwyno, cysylltwch â’ch meddyg teulu/GIG 111 neu 999 os yw’ch symptomau’n ddifrifol.

Cymorth cyntaf gwenwynau

Adnodd Camgymeriadau Meddyginiaethau Cyffredin

Planhigion gwenwynig

Adnoddau addysgu

Cyngor gan y Child Accident Prevention Trust ar ddiogelwch plant

Cyngor gan The Loop ar gyffuriau anghyfreithlon

Cyngor gan WEDINOS ar gyffuriau anghyfreithlon

Dilynwch AWTTC: