Neidio i'r prif gynnwy

Rheoli endocrin anghydweddiad rhywedd mewn oedolion: Canllawiau presgripsiynu ar gyfer ymarferwyr nad ydynt yn arbenigwyr

Mae’r ddogfen canllawiau presgripsiynu hon at ddefnydd ymarferwyr nad ydynt yn arbenigwyr sy’n cefnogi’r gwaith o bresgripsiynu a monitro therapïau meddygol a ddefnyddir i reoli anghydweddiad rhywedd mewn oedolion (dros 18 oed).

⇩ Endocrine Management of Gender Incongruence in Adults: Prescribing Guidance for Non-specialist Practitioners 385KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Cyhoeddwyd — Tachwedd 2019)

(Diweddarwyd – Awst 2023 – roedd y diweddariad yn cynnwys ailenwi’r ddogfen o ‘Rheoli endocrin dysfforia rhywedd mewn oedolion’; mae adran ‘Diweddariadau’ y ddogfen yn crynhoi’r holl newidiadau eraill a wnaed)

 

Mae’r canllawiau hyn yn cyfeirio at y Gwasanaeth Ychwanegol dan Gyfarwyddyd ar gyfer ‘Triniaeth hormonau i gleifion sy’n oedolion sydd â dysfforia rhywedd’; mae mwy o fanylion ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dilynwch AWTTC: