Neidio i'r prif gynnwy

Deall meddyginiaethau didrwydded

Diben y ddogfen hon yw darparu canllawiau ar gyfer gwella rheolaeth meddyginiaethau ‘arbennig’ didrwydded ac all-drwydded ym mhob sector gofal iechyd yn GIG Cymru. Mae’r canllawiau hyn yn cwmpasu gofal sylfaenol (ymarfer cyffredinol a fferylliaeth gymunedol), gofal eilaidd, a chleifion a gofalwyr.

⇩ Understanding unlicensed medicines (Saesneg yn unig) 3.7MB (PDF)

(Mai 2023)

Mae’r taflenni gwybodaeth i gleifion ar gael i’w lawrlwytho ar wahân:

(Taflenni gwybodaeth i gleifion a gyhoeddwyd ym mis Mai 2023, ychwanegwyd hawdd ei deall ym mis Hydref 2023)

Ffurflen Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (EqHIA).

Dilynwch AWTTC: