Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymru Gyfan ar Atalyddion Cyd-gludwyr-2 Sodiwm-Glwcos (SGLT-2) mewn Diabetes Math 2 a Chlefyd Cardiofasgwlaidd

Mae’r canllaw hwn wedi’i ddatblygu er mwyn helpu i gefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i bresgripsiynu atalyddion SGLT-2 ymhlith cleifion sydd â diabetes mellitus math 2 a chlefyd cardiofasgwlaidd. Mae’r ddogfen hon yn cynnwys adolygiad cynhwysfawr o’r dystiolaeth ynghylch y defnydd o atalyddion SGLT-2 gyda diabetes mellitus math 2 mewn perthynas â chanlyniadau cardiofasgwlaidd ac arennol, gan amlinellu argymhellion presgripsiynu o ran rôl atalyddion SGLT-2 ymhlith y cleifion hyn, ac yn cynnwys crynodeb un dudalen o’r dystiolaeth ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd yng Nghymru sy’n dewis atalyddion SGLT-2.

All Wales advice on sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitors in type 2 diabetes and cardiovascular disease (Saesneg yn unig) 580KB (PDF)

Cyhoeddwyd ym mis Medi 2021

Mae crynodeb tystiolaeth un dudalen ar wahân ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd hefyd ar gael (Saesneg yn unig):

Dilynwch AWTTC: