Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd AWMSG

Mae Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn ddarostyngedig i graffu gan y cyhoedd. Byddwn fel arfer yn cynnal deg cyfarfod y flwyddyn a gall unrhyw un eu mynychu.

Weithiau cynhelir arfarniad AWMSG o feddyginiaeth yn breifat. Cyfeiriwch at ein hadran cwestiynau cyffredin am arfarniad AWMSG i gael mwy o wybodaeth.

Dyddiadau cyfarfod 2024

Cliciwch ar yr arwydd plws i gael mwy o fanylion am bob cyfarfod.

Cyfarfodydd blynyddoedd blaenorol

Mae agenda a chofnodion holl gyfarfodydd AWMSG yn y gorffennol i’w gweld isod.