Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2016-2017

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2016-2017 yn cynnwys tri ar ddeg o fesurau sy’n canolbwyntio ar saith maes therapiwtig a riportio digwyddiadau niweidiol. Mae dau o’r mesurau hyn yn newydd ar gyfer 2016–2017.

⇩ National Prescribing Indicators 2016–2017 740KB (PDF) (Saesneg yn unig)

Adnoddau cysylltiedig:

⇩ National Prescribing Indicators 2016–2017: Supporting Information for Prescribers 260KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2016–2017: Slide Set 367KB (PowerPoint) (Saesneg yn unig)
Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2016-2017: Adroddiadau chwarterol
26/07/17

Adroddiadau chwarterol sy’n crynhoi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn set Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2016-2017.

Darllenwch Fwy
Dilynwch AWTTC: