Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2012-2013: Adroddiadau chwarterol

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2012-2013 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, ac maent wedi’u categoreiddio’n ddangosyddion diogelwch, stiwardiaeth ac effeithlonrwydd.

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad sy’n dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

⇩ National Prescribing Indicators 2013–2014: Analysis of Prescribing Data to March 2013 433KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2013–2014: Analysis of Prescribing Data to December 2012 1,152KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2013–2014: Analysis of Prescribing Data to September 2012 428KB (PDF) (Saesneg yn unig)
Dilynwch AWTTC: