Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2022-2023: Adroddiadau chwarterol

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2022-2025 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, gyda ffocws ar y meysydd blaenoriaeth canlynol:

 • Poenleddfwyr (yn cynnwys opioid, tramadol, a gabapentin a pregabalin)
 • Gwrthgeulyddion ar gyfer ffibriliad atrïaidd
 • Stiwardiaeth gwrthficrobaidd (yn cynnwys eitemau gwrthficrobaidd cyflawn a ‘gwrthficrobyddion 4C’: co-amoxiclav, cephalosporins, fluoroquinolones a clindamycin)
 • Datgarboneiddio mewnanadlyddion

Cefnogir y pedwar maes blaenoriaeth hyn gan ddangosyddion ychwanegol:

 • Diogelwch
  • Dangosyddion diogelwch presgripsiynu
  • Hypnoteg a lleihau gorbryder
  • Cardiau Melyn
 • Effeithlonrwydd
  • Meddyginiaethau biolegol gwerth gorau
  • Gwerth isel ar gyfer presgripsiynu

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad yn dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

National Prescribing Indicators 2022–2023: Analysis of Prescribing Data to March 2023 (Saesneg yn unig) (diweddarwyd Rhagfyr 2023) 4.5MB (PDF)
National Prescribing Indicators 2022–2023: Analysis of Prescribing Data to December 2022 (Saesneg yn unig) 3.9MB (PDF)
National Prescribing Indicators 2022–2023: Analysis of Prescribing Data to September 2022 (Saesneg yn unig) (diweddarwyd Ebril 2023) 3.9MB (PDF)
National Prescribing Indicators 2022–2023: Analysis of Prescribing Data to June 2022 (Saesneg yn unig) (diweddarwyd Ionawr 2023) 4.1MB (PDF)
Dilynwch AWTTC: