Neidio i'r prif gynnwy

Archwiliad Cenedlaethol CEPP - tuag at bresgripsiynu cyffuriau gwrthlidiol ansteroidaidd (NSAID) priodol

Datblygwyd yr archwiliad hwn i'w ddefnyddio gan feddygon teulu gofal sylfaenol i dynnu sylw at faterion diogelwch sy'n gysylltiedig â phresgripsiynu Cyffuriau Gwrthlidiol Ansteroidaidd (NSAID), yn enwedig mewn cleifion sydd â risg uwch o sgîl-effeithiau.

⇩ CEPP National Audit - Towards Appropriate NSAID Prescribing 403KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Mehefin 2015)

Dilynwch AWTTC: