Neidio i'r prif gynnwy

Archwiliad Cenedlaethol CEPP - rheoli meddyginiaethau ar gyfer clefyd cronig yr arennau

Datblygwyd yr archwiliad hwn er mwyn cefnogi ymhellach reolaeth cleifion sydd â CKD gyda’r bwriad o wella’r gallu i adnabod cleifion perthnasol, rheolaeth eu meddyginiaethau a chanlyniadau therapiwtig. Datblygiad ar y cyd yw hwn rhwng AWPAG, NWIS a Rhwydwaith Clinigol Arennol Cymru.

⇩ CEPP National Audit - Medicines Management for Chronic Kidney Disease 281KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2017)

Dilynwch AWTTC: