Neidio i'r prif gynnwy

Archwiliad Cenedlaethol CEPP - Canolbwyntio ar bresgripsiynu gwrthfiotigau

Mae defnyddio’r gwrthfiotigau cywir dim ond pan fo’u hangen, gyda’r ddos gywir ac am y cyfnod cywir, yn hollbwysig er mwyn mynd i’r afael ag ymwrthedd cynyddol i wrthfiotigau. Nod yr archwiliadau yw:

  • Hyrwyddo presgripsiynu gwrthfiotigau yn unol â’r canllawiau presennol; gan gynnwys y Canllawiau gwrthficrobaidd gofal sylfaenol a gymeradwyir gan AWMSG.
  • Cefnogi clinigwyr gyda gwella ansawdd drwy hyrwyddo adolygu presgripsiynu gwrthficrobaidd yn eu practisau.
CEPP National Audit - Focus on antibiotic prescribing (Saesneg yn unig) 791KB (PDF)

(Cyhoeddwyd - Mawrth 2022)
(Wedi'i ddiweddaru - Ebril 2022)

Mae adrannau unigol Archwiliad Cenedlaethol CEPPCanolbwyntio ar bresgripsiynu gwrthfiotigau ar gael isod fel dogfennau Microsoft Word ar wahân (Saesneg yn unig):

Mae templedi Microsoft Excel ar gyfer pob archwiliad ar gael isod (Saesneg yn unig):

Dilynwch AWTTC: