Neidio i'r prif gynnwy

Mae AWTTC yn hyrwyddo diogelwch meddyginiaethau yn Eisteddfod yr Urdd, 29 Mai – 3 Mehefin 2023

Aeth Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC), gan gynnwys cydweithwyr o Ganolfan Cerdyn Melyn Cymru ac Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru, i Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri i reoli stondin ar ‘Help Make Medicines Safer’.

Drwy gydol yr wythnos, buom yn ymgysylltu â llawer o bobl, gan ddweud wrthynt am ein gwaith i gefnogi’r defnydd gorau a diogel o feddyginiaethau yn GIG Cymru, a sut y gall aelodau o’r cyhoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gymryd rhan.

Fe wnaethom rannu gwybodaeth am sut y gall pawb helpu i wneud meddyginiaethau a brechlynnau’n fwy diogel drwy adrodd am unrhyw sgil effeithiau posibl i’r cynllun Cerdyn Melyn. Roedd gennym ni daflenni gwybodaeth dwyieithog ar sut i adrodd am sgil effeithiau.

Roedd un gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn awyddus iawn i gael gwybod am ein dangosfwrdd anadlwyr, sy’n olrhain cynnydd o ran lleihau ôl troed carbon anadlwyr a ragnodir gan feddygon teulu yng Nghymru.

Amlygwyd hefyd y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin mewn fferyllfeydd yng Nghymru a’r ystod o daflenni gwybodaeth dwyieithog i gleifion sydd ar gael o wefan AWTTC, yn ogystal â gwybodaeth am atal gwenwyno, i’r cyhoedd ac i weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Roedd y plant yn awyddus i gael gwybod am blanhigion gwenwynig ac yn mwynhau cymryd rhan yn ein cwis a phos diogelwch ein meddyginiaeth. Mwynhaodd y plant iau ein cystadleuaeth lliwio: cafodd dau enillydd lwcus bob dydd dedi AWTTC i fynd adref gyda nhw.

Cawsom hefyd rai wynebau adnabyddus yn galw draw i ddweud helo, gan gynnwys dau aelod o’r Senedd: MS Rhun ap Iorwerth ac MS Cefin Campbell.

Dilynwch AWTTC: