Neidio i'r prif gynnwy

Mae AWTTC wedi ychwanegu cyhoeddiad newydd at ei gatalog o erthyglau cyfnodolion

24 Ionawr 2024

Ym mis Ionawr 2024 cyhoeddwyd papur gan Florence Vincent, John Thompson, Laurence Gray, Sally Bradberry, Euan Sandilands, Ruben Thanacoody a David Tuthill ar "Gwallau meddyginiaeth sy'n cynnwys paracetamol mewnwythiennol mewn plant: profiad o ymholiadau i'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Wenwynau" (cyn print) yn yr Archives of Disease in Childhood.

Mae'r papur yn darparu'r data cenedlaethol cyntaf yn y DU sy'n canolbwyntio ar wenwyn paracetamol mewnwythiennol (IV) pediatrig. Mae plant yn wynebu mwy o berygl o wallau meddyginiaeth oherwydd cymhlethdod y broses o ragnodi a gweinyddu cyffuriau yn y grŵp cleifion hwn. Canfu'r awduron ei bod yn ymddangos bod gorddos paracetamol IV anfwriadol yn digwydd yn amlach mewn plant ifanc; roedd cyfran sylweddol yn wallau cyfrifo a oedd yn aml yn wallau 10 plyg. Er bod gan y gwallau hyn y potensial i achosi niwed difrifol, diolch byth roedd y rhan fwyaf o achosion yn asymptomatig. Gellid lleihau gwallau gyda paracetamol IV trwy systemau cymorth rhagnodi electronig, gwell cyfathrebu ynghylch gweinyddu ac ystyried a yw llwybrau eraill yn fwy priodol.

Gallwch ddarllen yr erthygl yma.

Mae rhestr lawn o 380+ o gyhoeddiadau ymchwil AWTTC ar ein gwefan. Mae'r rhestr chwiliadwy yn caniatáu i gleifion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a’r diwydiant ddysgu mwy am waith AWTTC ac archwilio ein hymchwil gyhoeddedig.

Dilynwch AWTTC: