Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad ar gydweithrediad HTA rhyngwladol

Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn parhau i fod yn rhan o gydweithio rhyngwladol estynedig. Ym mis Medi 2022, cyhoeddodd AWTTC gydweithrediad rhyngwladol gyda chydweithwyr o asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) ar draws y DU, Awstralia a Chanada.

Mae’r cydweithio hwn wedi’i ymestyn ac mae bellach yn cynnwys:

 • Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)
 • Asiantaeth Canada ar gyfer Cyffuriau a Thechnolegau ym maes Iechyd (CADTH)
 • Adran Iechyd a Gofal Pobl Hŷn Llywodraeth Awstralia
 • Gwella Gofal Iechyd yr Alban (Consortiwm Meddyginiaethau yr Alban (SMC) a Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban (SHTG))
 • Technoleg Iechyd Cymru (HTW)
 • Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC)
 • Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Quebec
 • Pharmac, Seland Newydd

Mae meithrin partneriaethau buddiol gydag asiantaethau HTA rhyngwladol yn cefnogi ein huchelgais i esblygu’n barhaus trwy ddefnyddio cyfleoedd a heriau a rennir i ddatblygu dulliau newydd o ymdrin â HTA. Bwriedir cydweithio ar dri maes blaenoriaeth ar gyfer 2023/2024:

 1. Dichonoldeb rhannu gwaith i gefnogi penderfyniadau HTA
 2. Sganio’r gorwel i nodi a pharatoi systemau gofal iechyd ar gyfer cyfleoedd a heriau’r dyfodol
 3. Cefnogi ymwybyddiaeth ar draws y grŵp o’r prosiectau gwyddoniaeth a dulliau y mae asiantaethau’n ymgymryd â nhw ac i ymgorffori cydweithredu yn y prosiectau hynny.

Mae rhagor o wybodaeth am y cydweithio ar gael ar wefan NICE: International health technology assessment collaboration expands | News | News | NICE

Dilynwch AWTTC: