Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad DPP y Gwasanaeth Gwybodaeth Gwenwynau Cenedlaethol, Newcastle, Mehefin 2022

Cyfarfu’r Gwasanaeth Gwybodaeth Gwenwynau Cenedlaethol (NPIS) ddechrau mis Mehefin ar gyfer digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) deuddydd rhagorol, a gynhaliwyd ar faes pêl-droed St James’ Park, Newcastle.

Yn bresennol roedd cydweithwyr o bedair uned NPIS y DU (Birmingham, Caerdydd, Caeredin a Newcastle), Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, National Poisons Centre Dulyn, a chydweithwyr o sawl sefydliad cenedlaethol a rhyngwladol arall yn ymwneud â chemeg a thocsicoleg. Yn ogystal, cafodd y ddau ddiwrnod eu ffrydio'n fyw i gydweithwyr NPIS ledled y DU, nad oeddent yn gallu bod yn bresennol yn y digwyddiad.

Roedd y diwrnod cyntaf yn bennaf yn cynnwys cyflwyniadau yn rhoi safbwyntiau hanesyddol ar wenwyno a phynciau cysylltiedig â thocsicoleg, megis hanes yr NPIS, a’i chwaer wasanaeth, Gwasanaeth Gwybodaeth Teratoleg y DU, cyfryngau rhyfela cemegol, defnyddio cyffuriau hamdden, ac anesthesia yn Iwerddon. Dilynwyd hyn ar yr ail ddiwrnod gan gyflwyniadau ar wahaniaethu gwenwyna alcohol gwenwynig, y defnydd o ffysostigmin mewn gwenwyndra gwrthgolinergig, epidemioleg gwenwyno pediatrig, a gwenwyndra ffosffid alwminiwm.

Yn ogystal â’r amrywiaeth ardderchog o gyflwyniadau o ansawdd uchel, roedd y digwyddiad hefyd yn dathlu gyrfa ragorol Cyfarwyddwr NPIS sy’n ymddeol, yr Athro Simon Thomas. Yn benodol, bu ei yrfa a’i gyflawniadau’n destun darlith er anrhydedd, a oedd yn cynnwys teyrngedau fideo gan gymdeithion rhyngwladol a chydweithwyr, yr oedd llawer ohonynt wedi gweithio ochr yn ochr â’r Athro Thomas fel aelodau o fwrdd Cymdeithas Ewropeaidd y Canolfannau Gwenwynau a Thocsicolegwyr Clinigol.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle gwych i staff NPIS a mynychwyr eraill ddysgu a rhyngweithio. Cyfrannodd y trafodaethau a’r cyflwyniadau at wella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’r tueddiadau presennol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg mewn gwenwyneg, a gwnaeth y rhyngweithio y tu allan i’r darlithoedd ddarparu llawer o gysylltiadau amhrisiadwy a fydd yn hwyluso cyfleoedd cydweithredu yn y dyfodol.

Dilynwch AWTTC: