Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad DPP y Gwasanaeth Gwybodaeth Gwenwynau Cenedlaethol, Caeredin, DU, 13-14 Medi 2023

Cyfarfu’r Gwasanaeth Gwybodaeth Gwenwynau Cenedlaethol (NPIS) ddechrau mis Medi ar gyfer digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) deuddydd rhagorol, a gynhaliwyd yn Riddle’s Court yng Nghaeredin. Yn bresennol roedd cydweithwyr o bedair uned NPIS y DU (Birmingham, Caerdydd, Caeredin a Newcastle), Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, National Poisons Centre Dulyn, a chydweithwyr o ymddiriedolaethau GIG eraill.

Roedd cyflwyniadau’r diwrnod cyntaf yn cynnwys trosolwg clinigol o achos gwenwyno Polonium-210 Llundain yn 2006, rôl biomarcwyr ethanol mewn ymarfer clinigol, persbectif lleol a chenedlaethol ar wenwyno propranolol a rhagolwg o wenwyn paracetamol yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Dilynwyd hyn ar yr ail ddiwrnod gan gyflwyniadau ar y defnydd o fitamin K i reoli gwenwyn paracetamol, y defnydd o endosgopi mewn gwenwyneg, atal marwolaethau o wenwyno acíwt mewn gwledydd incwm isel a chanolig, yn ogystal â chyflwyniad achos o asidosis lactig difrifol sy'n gysylltiedig â metformin mewn person ifanc yn ei arddegau. Gwnaeth staff o Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru gyflwyniadau ar gyffuriau gwrth-seicotig, ymholiadau am wenwyn llysieuol, a phwysigrwydd archwiliadau o fewn NPIS.

Yn ogystal â’r amrywiaeth ardderchog o gyflwyniadau o ansawdd uchel, roedd y digwyddiad hefyd yn dathlu 60 mlynedd ers sefydlu uned NPIS Caeredin, a sefydlwyd ym 1963. Traddododd Cyfarwyddwr NPIS Caeredin, Dr Euan Sandilands, ddarlith i ddathlu 60 mlynedd o’r enw: A Trip Down Memory Lane, a oedd yn croniclo sut y sefydlwyd yr uned NPIS, a sut y mae wedi datblygu dros amser. Mae rhagor o wybodaeth am hanes uned NPIS Caeredin ar gael yma.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle gwych i staff NPIS a mynychwyr eraill ddysgu a rhyngweithio. Helpodd y cyflwyniadau a’r trafodaethau yr holl gyfranogwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth a’u hymwybyddiaeth o’r tueddiadau presennol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg mewn tocsicoleg, a’u harfogi’n well ar gyfer eu rolau o ddydd i ddydd mewn gwenwyneg feddygol.

Dilynwch AWTTC: