Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad DPP y Gwasanaeth Gwybodaeth Gwenwynau Cenedlaethol – Birmingham, DU, 24-25 Ebrill 2024

 5 Gorffennaf 2024

Cyfarfu'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Wenwynau (NPIS) ym mis Ebrill ar gyfer digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus deuddydd a gynhaliwyd gan Uned Gwenwynau Birmingham yng Ngwesty Park Regis, Birmingham.

Yn bresennol roedd cydweithwyr o bob un o'r pedair uned NPIS yn y DU (Birmingham, Caerdydd, Caeredin a Newcastle), Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, Canolfan Genedlaethol Gwenwynau Dulyn, Canolfan Genedlaethol CBRN ac asiantaethau eraill y llywodraeth.

Roedd y diwrnod cyntaf yn cynnwys cyflwyniadau a oedd yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau CBRN (cemegol, biolegol, ymbelydredd, niwclear) a rôl gwahanol asiantaethau yn y digwyddiadau hyn. Roedd y rhain yn cynnwys sgyrsiau ar ystyriaethau bioddiogelwch cyfredol, canlyniadau hirdymor amlygiad i asiantau nerfol, dadhalogi'r gwasanaeth ambiwlans, rheoli anafiadau ymbelydredd a throsolwg o Ganolfan Genedlaethol CBRN. Cafwyd hefyd cyflwyniad gwych ar yr heriau i tocsicoleg glinigol a gyflwynwyd gan ddefnyddio rhaglenni deallusrwydd artiffisial.

Roedd cyflwyniadau ar yr ail ddiwrnod yn cynnwys pynciau fel defnyddio inswlin dos uchel mewn gofal dwys, ECMO a gwenwyndra cardiaidd, achos o wenwyndra isonitazene yn Birmingham, pryd i ddefnyddio dialysis, gwenwyn metel trwm a brathiadau neidr egsotig. Rhoddodd yr athro James Coulson a'r gwyddonydd Nathaniel Keymer (yn y llun) sgyrsiau ardderchog ar ddatguddiadau cyanid a'r defnydd o iaith raglennu Python wrth ddadansoddi data'r canolfannau gwenwynau, yn y drefn honno.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr ac yn gyfle rhwydweithio ardderchog i weithwyr y NPIS a mynychwyr o sefydliadau eraill. Bu'r cyflwyniadau a'r trafodaethau yn gymorth i gyfranogwyr gydweithio a datblygu eu dealltwriaeth a'u hymwybyddiaeth o dueddiadau presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg mewn tocsicoleg.

Dilynwch AWTTC: