Neidio i'r prif gynnwy

Darganfyddwch fwy am broses Meddyginiaethau Cymru'n Un trwy wylio eu fideo animeiddiedig newydd

Mae fideo yn amlygu gwaith allweddol proses Meddyginiaethau Cymru'n Un bellach ar gael ar wefan Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan.

Mae proses Meddyginiaethau Cymru’n Un, a sefydlwyd yn 2016, yn gallu helpu pan allai grŵp o gleifion elwa ar feddyginiaeth nad yw efallai ar gael fel mater o drefn yng Nghymru gan gynnwys meddyginiaethau gyda thrwydded neu hebddi.

Mae'r fideo animeiddiedig yn esbonio'n fanwl sut mae proses Meddyginiaethau Cymru'n Un yn gweithio wrth gynghori GIG Cymru ar feddyginiaethau. Os byddant yn cymeradwyo ystyriaeth 'Cymru Gyfan' ar gyfer argymhellion cadarnhaol, bydd hyn yn sicrhau bod meddyginiaethau ar gael ledled Cymru gyfan.

Ar gyfer Clinigwyr, Fferyllwyr a rhwydweithiau clinigol mae ffurflen gwneud cais am feddyginiaeth ar gael ar wefan AWTTC i ofyn am feddyginiaeth i’w hystyried.

Yn ogystal â cheisiadau mae AWTTC yn casglu ac yn dadansoddi data o Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFRs) ledled Cymru i chwilio am grwpiau posibl o gleifion ar gyfer meddyginiaeth a chyflwr penodol a allai fod yn addas ar gyfer proses Meddyginiaethau Cymru’n Un.

Mae Grŵp Asesu Meddyginiaethau Cymru’n Un (OWMAG) yn asesu’r dystiolaeth a gasglwyd gan AWTTC ac yn gwneud argymhelliad ar y defnydd o’r feddyginiaeth i brif weithredwyr byrddau iechyd. Os byddant yn cymeradwyo’r argymhelliad, mae’r penderfyniad yn berthnasol ar draws GIG Cymru.

Penderfynir ar hyd penderfyniad Cymru'n Un fesul achos. Bydd penderfyniadau Cymru'n Un yn cael eu hadolygu gan OWMAG ar ôl isafswm o 12 mis (hyd at uchafswm o dair blynedd) o ddyddiad y cyngor neu'n gynharach os bydd tystiolaeth newydd ar gael.

Ar gyfer meddyginiaethau trwyddedig, mae cyngor Cymru'n Un yn gyngor dros dro i ganllawiau Asesu Technoleg Iechyd (HTA) gan Grŵp Asesu Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) neu'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE).

Darganfyddwch fwy am broses Meddyginiaethau Cymru'n Un a gwyliwch y fideo animeiddiedig yma.

Dilynwch AWTTC: