Neidio i'r prif gynnwy

Cwrs Tocsicoleg Feddygol 2024

 5 Gorffennaf 2024

Bydd Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU) yn cynnal eu cwrs Tocsicoleg Feddygol blynyddol yng Ngwesty Leonardo yng Nghaerdydd ar 4-5 Hydref 2024. Mae'r digwyddiad ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am docsicoleg feddygol.

Bydd y cwrs dwys deuddydd hwn yn helpu'r rhai sy'n dymuno ennill arbenigedd mewn rheoli problemau gwenwynegol cyffredin yn ymarferol. 

Mae mynychwyr blaenorol yn cynnwys nyrsys a meddygon o ofal brys, mân anafiadau, adrannau gofal brys a gofal dwys, parafeddygon, myfyrwyr meddygol, cofrestryddion arbenigol a gwyddonwyr clinigol.

Cost yw £500 am y ddau ddiwrnod neu £300 am un diwrnod. Mae lleoedd yn gyfyngedig a chynghorir ceisiadau cynnar.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â WNPU drwy e-bost yn tox.course@wales.nhs.uk neu ffoniwch 02921 825554.

Am gyfarwyddiadau i'r lleoliad neu ar gyfer ymholiadau llety, cyfeiriwch at wefan Leonardo Caerdydd. 

Rhaglen – I'w gadarnhau

Ffurflen gofrestru – cliciwch yma am ffurflen gofrestru ar-lein neu yma i lawrlwytho copi y gellir ei llenwi â llaw a’i e-bostio i tox.course@wales.nhs.uk .

Dilynwch AWTTC: