Neidio i'r prif gynnwy

Cwrs Tocsicoleg Feddygol 2023

13 Rhagfyr 2023

Yn ddiweddar, cynhaliodd Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU) gwrs Gwenwyneg Feddygol deuddydd yng Nghaerdydd, rhwng 06-07 Hydref 2023. Nod y digwyddiad oedd rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol y GIG a gweithwyr gofal iechyd eraill ddatblygu eu gwybodaeth am sut i reoli achosion o wenwyno, yn ogystal â rhoi cyfle i newydd-ddyfodiaid i'r proffesiwn ddeall materion cyfoes ym maes gwenwyneg feddygol.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys nifer o gyflwyniadau diddorol gan amrywiaeth o siaradwyr gwadd o wahanol sefydliadau gan gynnwys Ysbyty Guy’s & St Thomas’, Ysbyty Plant Great North (Newcastle), Corfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin, WEDINOS, ac Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, yn ogystal â chan wenwynegwyr clinigol ymgynghorol o'r pedair Uned Gwasanaeth Gwybodaeth Gwenwynau Cenedlaethol (Birmingham, Caerdydd, Newcastle a Chaeredin). Roedd y cyflwyniadau’n canolbwyntio ar ystod eang o faterion gwenwynegol, ac yn cwmpasu:

  • tueddiadau sy’n dod i’r amlwg a adroddwyd mewn cyffuriau a sylweddau newydd yn y DU,
  • organoffosffad a gwenwyno nwy nerfau,
  • gwenwyndra cyffuriau cardiofasgwlaidd a sut i'w reoli,
  • gwenwyno ocsid nitrus,
  • gwenwyndra meddyginiaethau traddodiadol,
  • gwenwyno pediatrig, a
  • chemegau, peryglon amgylcheddol, ac iechyd y cyhoedd.

Daeth y digwyddiad i ben gyda chyflwyniadau diddorol gan bedwar Arbenigwr mewn Gwybodaeth Gwenwynau o WNPU, a drafododd wenwyno slefrod môr, gwallau therapiwtig yn ymwneud â prednisolone, hylif e-sigaréts yn dod i gysylltiad â’r llygad, a’r alcaloid indol seicoweithredol ibogaine.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol, a rhoddodd gyfle gwych i fynychwyr ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion gwenwyneg, datblygiadau newydd mewn gwenwyneg, a rheoli achosion gwenwyneg. Bydd y Cwrs Tocsicoleg Feddygol nesaf yn cael ei gynnal 04-05 Hydref 2024 yng Nghaerdydd. Bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan.

Dilynwch AWTTC: